Båt – Feil og mangler

Knust båtdrøm

Nordmenn elsker båt. Faktisk er omkring halvparten av oss på minst en båttur hver sommer. Anslagsvis finnes det 750 000 fritidsbåter i Norge. Det er mange som går rundt og drømmer om å bli en av disse 750 000 båteierne. Dessverre opplever en del at båtdrømmen knuses fordi det er mangler ved båten man har kjøpt. I denne artikkelen skal vi redegjøre for dine rettigheter når dette gjelder deg.

Dersom du er privatperson og har kjøpt fra en annen privatperson vil kjøpsloven regulere dine rettigheter. Har du kjøpt fra forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven. Sistnevnte lov har et sterkere forbrukervern enn den første. I denne artikkelen vil vi fokusere på rettighetene etter forbrukerkjøpsloven.

Avbestilling

Du som kjøper har en helt generell adgang til å avbestille før båten er levert, forutsatt at du betaler selgers tap som følge av avbestillingen. Det trenger ikke altså ha noen annen grunn for å avbestille enn at du ikke lenger ønsker båten. Erfaringsmessig vil selger på tross av dette ha motforestillinger mot avbestillingen. Det er heller ikke uvanlig at det settes frem ublu krav om erstatning. Vurderer du å avbestille et båtkjøp ber vi deg ta kontakt med oss for bistand. Første henvendelse er gratis.

Feil som oppdages etter levering

Feil som viser seg innen en periode på seks måneder etter levering av båten, skal som det klare utgangspunkt regnes for å ha foreligget da båten ble levert. Loven har denne regelen for å unngå bevistvil.

Reklamasjon

Kravet er at du må reklamere innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen. Du har i alle fall to måneder på deg til å reklamere fra du oppdaget mangelen. Vi anbefaler deg imidlertid ikke å vente i det hele tatt om du oppdager en mangel. Er du usikker på om det er en mangel, sier du i første omgang i fra om akkurat det. Deretter gjør du nødvendige undersøkelser. Absolutt siste frist for å reklamere er 5 år fra levering.

Rettigheter når det foreligger en mangel ved båten

Du har som kjøper normalt rett til å velge mellom retting eller omlevering. Selgeren kan bare nekte deg ditt ønske om det er umulig eller vil påføre selger urimelige kostnader. Alle kostnader ved rettingen eller omleveringen skal betales av selger. Hovedregelen er at selger bare har rett til å foreta to reparasjonsforsøk for samme mangel. Har han forsøkt å reparere motoren to ganger kan du kreve omlevering. Dersom du må klare deg uten båten i mer enn en uke plikter selger i de aller fleste situasjoner å la deg disponere en annen båt i mellomtiden.

Prisavslag og heving

Om selger ikke sørger for retting eller omlevering i henhold til loven kan du kreve prisavslag eller heving. Selger kan bare motsette seg ett krav om heving dersom mangelen er uvesentlig.

Kjøpsloven

Kjøpsloven er på mange områder sammenfallende med forbrukerkjøpsloven. På noen områder er det imidlertid enkelte forskjeller. Det er blant annet noe forskjellige regler omkring levering av båten, når du som kjøper overtar risikoen for båten og hva som skal til for å kreve heving.

GRATIS VURDERING AV SAKEN

Har du spørsmål om ditt båtkjøp kan du sende dine spørsmål til oss på kontaktskjema under her. Du kan også ta direkte kontakt med fagansvarlig Advokat Thomas Oftedahl. Det koster deg ingenting å få spørsmål besvart av oss. Vi prøver å svare samme dag som vi mottar henvendelser. Dersom du ønsker å gå videre med saken kan vi også bistå deg med dette, forutsatt at vi mener du har en god sak. Du vil i de aller fleste tilfeller ha forsikringsdekning for det meste av dine advokatkostnader.

Fram Advokatfirma er spesialisert innen forbrukerrett. Vi har flere advokater med erfaring fra forbrukerrådet og forbrukertvistutvalget.

 

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post