Elbil-reklamasjon

Fram Advokatfirma har spesialisert seg på problemstillinger i tilknytning til kjøp av elbiler. Blant annet har vi advokater hos oss som har hatt faste oppdrag for Elbilforeningen. I denne artikkelen skal vi redegjøre for de vanligste problemstillingene som oppstår ved kjøp av elbil. Har du et spørsmål om emnet kan du ta kontakt med oss i kontaktskjema under her, eller ta en telefon til fagansvarlig Advokat Thomas Oftedahl. Det koster ingenting å få besvart slike spørsmål. Skulle du ha behov for advokatbistand kan vi ta saken for deg, forutsatt at vi mener du har et godt grunnlag for saken. I de aller fleste saker vil du ha forsikringsdekning for det vesentlige av advokatkostnader.

Elbil-reklamasjon

Det blir stadig mer og mer populært å kjøpe elbiler. De aller fleste store bilprodusenter som Nissan, Renault, VW, Ford, Peugot, Citroen, Mitsubishi og BMW satser tungt på elbiler. I tillegg har vi spesialiserte produsenter som Tesla og Buddy. Den mest solgte elbilen i Norge er for øvrig Tesla S modell. Det er ikke så rart at bilene er populære. Det følger store fordeler med å eie en elbil. Gratis parkering på kommunale p-plasser, gratis passering i alle landets bomstasjoner, fritak for rushtidsavgift, fri adgang til å kjøre i kollektivfeltet, svært redusert årsavgift, ingen engangsavgift eller mva og lave strømkostnader, er kjærkomment.

Alt er imidlertid ikke bare fryd og gammen. Det er noen bakdeler med Elbiler. Blant annet har elbiler en begrenset rekkevidde, og det oppstår lett problemer med batteriene.

Rekkevidde

Det er særlig om vinteren at man kan oppleve at bilen ikke klarer samme distanser som tidligere. Men selv om det er slik at rekkevidden ofte vil variere mellom årstidene, er det ikke slik at dårlig rekkevidde ikke kan gjøres gjeldende som en mangel. Juridisk sett må du som kjøper av en elbil kunne basere deg helt og fullt på de opplysninger du mottar fra selger i forbindelse med kjøpet. Både etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven vil det å gi uriktige opplysninger, eller å holde tilbake opplysninger, være en mangel. Forbrukertvistutvalget behandlet f.eks nylig en slik sak (gjaldt en Mitsubishi i-MiEV) hvor kjøper fikk medhold i at kjøpet kunne heves nettopp på grunn av for dårlig rekkevidde. Kjøper fikk pengene tilbake med renter. I denne saken hadde kjøper gitt nøyaktige opplysninger om hvor mye han ville bruke bilen hver dag. Selger gav da opplysninger om at bilen hadde tilstrekkelig rekkevidde for dette formålet. Dette viste seg imidlertid ikke å være riktig. I en annen sak som gjaldt en Toyota Prius Plug-In Hybrid, ble resultatet motsatt. Her hadde selger spesifikt gitt opplysninger om at oppgitt rekkevidde ville kunne reduseres avhengig av temperatur.

Dersom du ønsker at vi skal se på en sak for deg er det av stor betydning at vi får lest salgsannonsen, kjøpekontrakt og eventuelt e-poster med kommunikasjon mellom deg og selger.

Batteripakken

Det andre store problemet med elbiler er batteripakken. Batterienes ytelse vil reduseres over tid. Spørsmålet er om du hadde grunn til å forvente at de varte lengre enn de gjorde? Her må det foretas en konkret vurdering, hvor de opplysninger du har fått om forventet levetid på batteriene vil være avgjørende. Forbrukertvistutvalget har behandlet en sak hvor dette var problemstillingen. Saken gjaldt en Citröen Saxo Electrique. I salgsannonsen hadde det stått at batteriene var «mer eller mindre som nye». Kjøper fikk medhold i at det var gitt uriktige opplysninger. Ved opplysningssvikt spiller det ingen rolle om bilen er «solgt som den er».

Din behandling av bilen vil kunne ha betydning. I Elbilene er det et overvåkingssystem for batteriene, som gir informasjon om du har fulgt rutinene leverandøren har forutsatt.

Reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven gir alle forbrukere en reklamasjonsrett på 5 år for ting som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. Selve elbilen vil man altså ha 5 års reklamasjonsfrist på. Om batteriene skal ha like lang reklamasjonstid vil avhenge av hvilke opplysninger du har fått.

Spørsmål om mangel ved elbil? Ta kontakt så gir vi deg svar i løpet av arbeidsdagen.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post