Rettingsforsøk

Dersom det er konstatert en mangel ved bilen din vil du vanligvis ha 4 mulige krav mot selger. Du kan kreve såkalt avhjelp, altså retting eller omlevering, du kan kreve prisavslag, du kan kreve heving, som innebærer at varen leveres tilbake og kjøpesum refunderes og du kan kreve erstatning. I denne artikkelen skal vi ta for oss retting av mangelen. Artikkelen er skrevet fra forbrukerperspektiv, altså når du har kjøpt fra forhandler. I det vesentlige vil det samme som sies her gjelde om du har kjøpt fra en privatperson.

En av de vanligste spørsmålene vi mottar når det gjelder retting er hvor mange rettingsforsøk selger har. Det er en svært vanlig innvendig fra selger at han ikke har fått anledning til å rette mangelen. Dette innvendes gjerne også når bilen har vært gjentatte ganger på verksted. En oppklaring er på sin plass og kommer under her. Først skal det imidlertid redegjøres kort for rettingsinstituttet:

Både kjøper og selger kan ha krav på retting

Du som forbruker kan kreve retting. Dette gjelder selv om selger helst vil gi prisavslag eller godta heving. Forhandler har plikt til å rette om du ønsker det. Det spiller ingen rolle om han godtar heving eller er villig til å betale prisavslaget du krever. På den annen side har også forhandler rett til å kreve å få forsøke å rette mangelen. Altså må du som forbruker pent finne deg i dette, selv om du helst vil ha et prisavslag eller å få hevet kjøpet.

Er det noen krav som må være oppfylt for at selger kan kreve å rette mangelen?

Det er det. Retting må skje uten kostnad og vesentlig ulempe for deg som kjøper. Videre må retting skje innen rimelig tid. Endelig må retting skje uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg av forhandleren.

Og hvor mange rettingsforsøk har så selger?

Hovedregelen er at han har to sjanser til å rette samme feilen. Uenigheten mellom selger og kjøper skyldes som regel at selger mener det ikke er samme mangel som er rettet to ganger. En klassiker er at selger først ser på bilen uten å finne noe feil med den. Problemet med bilen vedvarer og på andre forsøk finner selger feilen og retter den. Utbedringen er imidlertid ikke vellykket og selger vil ha bilen inn på verksted en tredje gang. Spørsmålet er om selger har hatt ett eller to rettingsforsøk? Svaret følger av rettspraksis og er at selger har hatt to forsøk. Første gang bilen var på verksted ble et forsøkt brukt opp, selv om selger ikke klarte å finne mangelen. Er ikke mangelen utbedret etter to forsøk kan det kreves prisavslag eller heving.

Har selger noen gang krav på et tredje rettingsforsøk?

Ja, om det foreligger særlige grunner. Dette vil være i helt ekstraordinære tilfeller.

Har man krav på leiebil mens rettingen pågår?

Man har krav på leiebil om det tar mer enn en uke å få rettet mangelen. Dog er det ikke sjelden at forhandleren nekter å stille leiebil til disposisjon. Han kan nekte med loven i hånd om det ikke være rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som forhandleren påføres.

Advokatene i FRAM Advokatfirma AS har lang erfaring med bilsaker, og har kompetanse på både det tekniske og juridiske. Dersom du ønsker vår unike kompetanse kan du ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering. Ved behov for videre bistand er advokatkostander normalt dekket på bilforsikringen.

I henvendelsen er det fint om du skriver litt om historikken i saken. Når kjøpte du bilen og hvem kjøpte du den fra? Hva var kjøpesummen? Ble det i kjøpekontraken gitt opplysninger om mangler ved bilen? Du kan også allerede i første henvendelse opplyse om ditt polisenummer.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post