Usaklig oppsigelse

Hva er egentlig en usaklig oppsigelse?

Lovens krav til en oppsigelse er at den må være saklig. Er ikke dette kravet oppfylt kan du få kjent oppsigelsen ugyldig slik at du kan fortsette i stillingen som før, eller eventuelt bare kreve erstatning.

Sakligheten av en oppsigelse – dette er lakmustesten

Man kan få veiledning gjennom juridisk teori og rettspraksis på hva som kan være en usaklig oppsigelse. Erfaring på området gir også etter hvert en distinkt magefølelse for spørsmålet.

Så hva er lakmus-testen man selv kan ta for å ta stilling til dette spørsmålet? Før jeg svarer på det spørsmålet er det nødvendig å si noe helt kort om hvordan en arbeidsrettssak gjennomføres.

De fleste arbeidstvister for domstolene settes med to meddommere. Dette er personer som ikke har juridisk utdanning, men som typisk kommer fra en arbeidslivsorganisasjon. En av dem har f. eks bakgrunn fra LO som er en arbeidstakerorganisasjon, mens den andre har erfaring fra for eksempel NHO, som er en arbeidsgiverorganisasjon.

Spørsmålet om sakligheten av en oppsigelse vil for meddommerne langt på vei bli et spørsmål om oppsigelsen er akseptabel på bakgrunn av egen erfaring fra arbeidslivet. Det må «lugge i rettferdighetsmuskelen» for at en meddommer skal tilsidesette en oppsigelse.

Derfor blir lakmus-testen som følger: Hvis resultatet i min sak skulle blitt gjeldende for hele arbeidslivet, ville dette vært akseptabelt eller ikke? Hvis ja, så kan det tyde på at oppsigelsen er saklig. Hvis nei, så kan det tyde på det motsatte.

Her må legges til at man bør snakke med en person man har tillitt til om saken, da det er vanskelig å være objektiv når det gjelder en selv. Man bør presentere saken for noen man stoler på vil fortelle sannheten. En annens perspektiv på saken kan gjøre underverker for din egen forståelse av saken.

Det er også faste juridiske faktorer i en saklighetsvurdering. I tillegg til de to meddommerne vil det være en juridisk dommer, som leder rettssaken, og som vil veilede meddommerne om jussens betydning og skranker. I alle saker vil følgende spørsmål måtte tas stilling til, i vurderingen av sakligheten.   

Spørsmål i vurderingen av saklighet   

  1. Er det avholdt drøftelsesmøte før det ble gitt oppsigelse?

Les mer om drøftelsesmøter i vår artikkel «unngå å rote det til i drøftelsesmøte»

  1. Ble det reelt drøftet hvorvidt det skulle bli gitt oppsigelse (eller hadde arbeidsgiver allerede bestemt seg)

  2. Er formkravene arbeidsmiljøloven oppstiller for oppsigelser fulgt?

Les hva arbeidsmiljøloven sier om formkrav (§ 15-4)

  1. Fremstår oppsigelsen som en forholdsmessig reaksjon?

  2. Bygger oppsigelsen på et riktig faktisk grunnlag?

  3. Kan arbeidsgiver dokumentere de forhold som begrunner oppsigelsen?

  4. Er argumentene arbeidsgiver bruker relevante?

Om oppsigelsen skyldes nedbemanning anbefaler vi at du også leser vår artikkel om dette emnet. Det gjelder flere særlige regler for oppsigelse ved nedbemanning som er av stor betydning for oppsigelsens saklighet. Her kan du lese om  nedbemanning.

Det er som nevnt vanskelig å forholde seg rasjonelt til en oppsigelse som er gitt fordi arbeidsgiver mener det er noe å utsette på hvordan vi har gjort jobben vår. Vi mottar ofte henvendelser fra arbeidstakere som har blitt sagt opp, og som har fått selvtilliten så ødelagt at de er i ferd med å aksepterer en oppsigelse som etter vår vurdering fremstår som usaklig, typisk fordi arbeidsgiver ikke har bestått ovennevnte test.

Arbeidstakere har et sterkt vern i loven. Det er en høy terskel for å si opp ansatte i Norge. Er det sannsynlig at det er så mye å utsette på din arbeidsprestasjon at du ikke omfattes av dette vernet?

Ta gjerne kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering av om du har en sak.

Vi anbefaler også våre artikler:

Alt du trenger å vite om sjefen har gitt deg oppsigelse

Oppsigelse ved sykdom

Forhandlingsmøte etter oppsigelse

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post