Barnevern – Omsorgsovertakelse

Hva er et vedtak om å overta omsorgen for barnet? Fylkesnemnda kan treffe vedtak om at barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet. Et slikt vedtak kan bare treffes dersom fylkesnemnda finner at det er nødvendig ut i fra den situasjonen barnet befinner seg i, og at det er til barnets beste. I tillegg må det Read more about Barnevern – Omsorgsovertakelse[…]

Barnefordeling 50-50

Vi ser en økende trend med at foreldre avtaler en samværsordning hvor de har barna like mye. Dette er etter vår vurdering en positiv utvikling, forutsatt at samarbeidet mellom foreldrene fungerer. Men hvilke muligheter har man om man ønsker en slik ordning selv, men den andre parten nekter? I 2010 fikk domstolene hjemmel for å Read more about Barnefordeling 50-50[…]

Vet du hva foreldreansvar, samvær og bosted for barn betyr?

Det er ikke uvanlig at begrepene i overskriften blandes sammen. Det er heller ikke uvanlig at man legger et innhold i begrepene som ikke nødvendigvis stemmer med den juridiske betydningen de har. En barnefordelingssak kan dreie seg om både foreldreansvar, samvær og barnets bosted. Eller den kan handle utelukkende om samvær, eller utelukkende om bosted osv. Read more about Vet du hva foreldreansvar, samvær og bosted for barn betyr?[…]

Tid for å fylle ut skilsmissepapirer

Avgjørelsen er tatt, kanskje etter år med grubling. Endelig har du bestemt deg for å gå fra din ektefelle med alt det innebærer. En tøff avgjørelse, så tøff at det mest sannsynlig er en riktig avgjørelse.  Det sier vi utifra en erkjennelse av at mennesker normalt skyr sterke følelsesmessige belastninger som pesten. Når man er Read more about Tid for å fylle ut skilsmissepapirer[…]

Hvordan barnevernet tenker ved omsorgsovertakelse

Trenger du å prate med en ekspert på barnerett? Ta kontakt med vår fagansvarlig for familierett på telefon 94 11 12 88 eller på e-post: kg@framadvokat.no. Samtalen er gratis og 100 % uforpliktende. Les mer om våre advokater her   Barnevernet har som oppgave både å drive forebyggende arbeid og å verne om barn som trenger hjelp. Barnevernet Read more about Hvordan barnevernet tenker ved omsorgsovertakelse[…]

Hva du må vite om EKTEPAKT

Som de fleste vet så har inngåelse av ekteskap betydning utover at ekteparet sverger troskap til hverandre. Med det samme ringen settes på fingeren begynner ekteskapsloven å gjelde med sin regulering blant annet av formuesforholdet mellom ektefellene. Denne artikkelen handler om fremgangsmåten man må benytte om man ønsker en annen økonomisk ordning enn den som Read more about Hva du må vite om EKTEPAKT[…]

Betaler du for høyt barnebidrag?

Barnebidrag betales av den av foreldrene som ikke bor fast med barnet. Hovedregelen er at foreldrene selv skal inngå en privat avtale om hva barnebidraget skal være. Ofte står imidlertid partene langt fra hverandre i forhold til hva man mener man skal betale. Da må bidraget fastsettes av det offentlige. NAV har laget en egen Read more about Betaler du for høyt barnebidrag?[…]

Barnefordeling

I barnefordelingssaker er det hensynet til barnets beste som ligger til grunn både for spørsmålet om samværsrett, daglig omsorg og foreldreansvar. Nøkkelen til å forstå hvordan en barnefordelingssak fungerer ligger i å forstå prinsippet om barnets beste.   Barnefordeling rettssak Vi anbefaler å ha følgende liste i bakhodet: 1. Barnets beste Det at man klarer å ha Read more about Barnefordeling[…]

En kort skilsmisse- guide

Trenger du å prate med en ekspert på barnerett? Ta kontakt med vår fagansvarlig for familierett på telefon 94 11 12 88 eller på e-post: kg@framadvokat.no. Samtalen er gratis og 100 % uforpliktende. Les mer om våre advokater her   1. Skriv under på begjæring om separasjon En skilsmise har en formell side ved at man må søke Read more about En kort skilsmisse- guide[…]