Avhør hos politiet

Dersom du har noen spørsmål før du skal i avhør kan du uforpliktende og gratis ta kontakt på vårt kontaktskjema

Hvorfor må man i avhør?

Man må i avhør hvis politiet mistenker, med noen grad av sannsynlighet, at man står bak en forbrytelse. Vitner til mulige straffbare forhold blir også kalt inn til avhør.

Må man avgi forklaring i avhør?

Nei, du trenger ikke avgi forklaring. Det samme gjelder som den klare hovedregel også for et vitne som politiet ønsker å avhøre.

Men både om du er innkalt til avhør som vitne eller mistenkt, så må du møte opp hos politet og fortelle dem personlig at det ikke er ønskelig å avgi forklaring.

I retten stiller det seg annerledes for vitner. Der har vitner som den klare hovedregel vitneplikt.

Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen. Slektsskapsforhold og taushetsplikt kan medføre at man ikke plikter å vitne. Er du tiltalt trenger du heller ikke gi forklaring i retten.

Hvordan gjennomføres avhøret?

Det er normalt en etterforsker hos politiet som gjennomfører avhøret. Etterforskeren vil være opptatt av å skape et tillitsforhold til deg.

Før selve avhøret er det gjerne en uformell prat mellom deg og etterforskeren for å etablere en god kontakt. Avhøret starter ved at etterforskeren forklarer deg dine rettigheter. Deretter får du normalt forklare deg fritt før etterforskeren stiller konkret spørsmål.

Etter avhøret får du lese gjennom forklaringen og komme med eventuelle rettelser. Til slutt signerer du på forklaringen.

Kan man bli utsatt for sterkt press i avhøret?

Etterforskeren fra politiet skal opptre på en hensynsfull måte. Det sentrale er å få en utførlig redegjørelse for saken, og det oppnår man best ved at det etableres en god kontakt.

Det skjer selvfølgelig at det legges noe press på den mistenkte. Særlig i alvorlige saker kan dette tenkes. Løfter, uriktige opplysninger, trusler eller tvang er det ikke anledning til å bruke.

Det vil også lett være en utilbørlig avhørsmetode om avhørene er svært langvarige. Særlig om man samtidig nektes vanlige måltider.

Er det straffbart å ikke si sannheten?

I utgangspunktet kan en som er mistenkt om han snakker usant ikke straffes for det.  Det er imidlertid straffbart å uriktig legge skylden på andre.

Får man mindre straff om man tilstår?

Retten skal ta hensyn til en tilståelse. Å ta hensyn, betyr ikke at man må gi en strafferabatt. I praksis er det imidlertid svært vanlig at man får noe redusert straff om man tilstår. Hvor stor strafferabatten blir avhenger av blant annet av hvor tidlig tilståelsen kommer og hvor mange bevis politiet fra før har i saken.

Om man nærmest er avhenging av tilståelsen for å kunne bevise det som har skjedd tilsier dette en romslig strafferabatt. Praksis viser at en vanlig strafferabatt ligger i størrelsesordenen 15- 30 %.  Om man tilstår slipper man vanligvis også en vanlig rettssak som kan vare i flere dager.

Saken avgjøres ved at du møter sammen med dommeren og eventuelt din advokat samt et rettsvitne. I rettsmøtet må du så gi en tilståelse uten noen forbehold vedrørende faktum og skyld.

Bør man avgi forklaring i avhør?

Dette er det vanligste spørsmålet vi mottar. Det er aldri noe enkelt svar på dette spørsmålet. Forklaringen din blir brukt i rettsaken og den er svært ofte det helt sentrale bevis i saken.

For å få oppklart saken er det derfor av stor betydning at du gir en forklaring. Det blir også fort brukt imot deg om du ikke gir en forklaring. Man tenker kanskje at en uskyldig person normalt ikke har noen grunn til ikke å forklare seg. Ingen skal imidlertid være nødt til å bidra til sin egen domfellelse ved å avgi forklaring. Dette forbudet er en helt grunnleggende regel i vårt rettssystem.

Dersom du ikke forklarer deg kan politiet få problemer med å bevise at du er skyldig.

Har du rett til forsvarer i avhør?

Du har i utgangspunktet ikke rett til forsvarer betalt av det offentlige i avhør. Det kan imidlertid søkes om å få forsvarer oppnevnt.

Vi kan hjelpe deg med å skrive slik søknad.

Du har rett til å stille med forsvarer som du betaler for selv. Dersom det tas ut tiltale i saken vil du ha rett til forsvarer som det offentlige betaler.

Du velger i de aller fleste tilfeller selv hvilken advokat du ønsker skal bistå deg. Etterforskeren vil spørre deg i avhøret om du du har et forsvarerønske. Hvis du ikke ber om en bestemt forsvarer blir det oppnevnt en forsvarer for deg.

Send en forespørsel eller ring oss, så tar vi en prat om saken. Vi har flere advokater med stor erfaring innen strafferetten som vil kunne besvare de spørsmål du måtte ha. Tjenesten er helt gratis.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post