Politianmeldelse

Hjelp til å anmelde et straffbart forhold?

Dersom du har krav på bistandsadvokat vil vi hjelpe deg med å vurdere om du skal anmelde saken. En ting er det strafferettslige. En annen ting er om man orker en prosess. Du har en rett til å anmelde, men selvsagt ingen plikt. Vi gir deg kyndig veiledning om hva det vil innebære å gå videre med saken og dine muligheter for å vinne frem.

Krav på bistandsadvokat

Dersom du har krav på bistandsadvokat hjelper vi deg under etterforskningen. Det kan være alt fra å lese politidokumenter til å innhente bevis i saken eller be om såkalte etterforskingsskritt. Vi blir selvfølgelig også med deg dersom politiet ønsker et politiavhør av deg. Under rettssaken kan vi stille spørsmål til vitner dersom det er forhold som er særlig viktig å få belyst. Vi fremmer også et erstatningskrav for deg.

En sentral del av rollen som bistandsadvokat er å være en støtte under hele prosessen. Alt fra veiledning rundt juridiske og praktiske forhold til det mellommenneskelige. Sistnevnte er kanskje det viktigste i en slik prosess. Som fornærmet i en straffesak er det helt nødvendig med støtte fra noen som bryr seg.

Du vil blant annet ha krav på bistandsadvokat om du har blitt voldtatt, i mange familievoldssaker, i mange saker som gjelder personskade og i saker om besøksforbud/kontaktsforbud i eget hjem.

Vi vil behandle din sak med alvor og seriøsitet. Henvendelsen er helt konfidensiell. Vi har taushetsplikt om et hvert forhold i saken. Det er det offentlige som dekker alle kostnader til bistandsadvokaten. Dersom det viser seg at du ikke har krav på bistandsadvokat eller du bestemmer deg for at du ikke vil ta saken videre, vil vi ikke ta betalt for henvendelsen til oss.

Har du en sak?

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak.

Ring oss
Send en e-post