Erstatning

Utsatt for vold, trafikkulykke eller yrkesskade? Dersom du har blitt utsatt for en handling som har ført til at du har lidt et tap, kan du ha krav på erstatning fra skadevolderen eller forsikringsselskapet til skadevolderen. Har du for eksempel blitt utsatt for en trafikkulykke eller yrkesskade kan krav om erstatning rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. Read more about Erstatning[…]

Til helsepersonell som risikerer å miste autorisasjonen

Fram advokatfirma har høy kompetanse innen helserett. Fagansvarlig for dette rettsområdet hos oss har foruten erfaring som blant annet dommerfullmektig, arbeidet i flere år både i Helsetilsynet og Helsepersonellnemnda. Har du en sak hos fylkesmannen, Helsetilsynet eller Helsepersonellnemnda vedrørende advarsel, tap eller begrensning i autorisasjonen? Ta kontakt med oss ved å benytte skjema under for en gratis Read more about Til helsepersonell som risikerer å miste autorisasjonen[…]

Klage på tvangsinnleggelse

Et av de mest alvorlige inngrep samfunnet kan gjøre mot et menneske er å utsette det for en tvangsinnleggelse i psykiatrisk institusjon. I denne artikkelen skal vi redegjøre nærmere for hva som skal til for at et slikt vedtak skal treffes samt hvordan man går frem ved klage på slikt vedtak. I en klagesak bistås Read more about Klage på tvangsinnleggelse[…]

Erstatning ved personskade

Dersom du har vært utsatt for en personskade og ønsker å kreve erstatning fra skadevolder bør du lese punktene under her grundig. Vi her redegjør her for en del misoppfatninger som eksisterer rundt fremsettelse av erstatningskrav etter personskade. Forsikringsselskapet innhenter alle relevante dokumenter I noen grad er dette riktig, men selskapet forventer at du dokumenterer Read more about Erstatning ved personskade[…]

Pasientskadeerstatning: Hjelp til å fremme kravet!

Dersom du har fått en skade etter behandling i det offentlige helsevesen kan du ha krav på erstatning. Kravet ditt rettes til Norsk pasientskadeerstatning (heretter NPE). Dersom NPE mener at det har skjedd en feil som kvalifiserer til erstatning vil du få et erstatningstilbud fra dem. Dette tilbudet kan du la en advokat vurdere for Read more about Pasientskadeerstatning: Hjelp til å fremme kravet![…]

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen er statens representant i fylket og er klageinstans i en rekke saker. Denne artikkelen tar for seg klager til fylkesmannen. Hvordan klage til fylkesmannen? I det følgende skal du få advokattips til hva en klage må inneholde og hvordan du bør argumentere for å vinne frem i saken. 1. Hva klager du på? Dette Read more about Klage til Fylkesmannen[…]

Klage til sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen fører kontroll med forvaltningen. Den viktigste måten denne kontrollen utøves på er ved å behandle klager fra folk om urett og feil som måtte være gjort av det offentlige. Ombudsmannen behandler klager vedrørende statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Men skal man overbevise sivilombudsmannen så må man skrive en god klage. Her følger noen advokattips Read more about Klage til sivilombudsmannen[…]